سوالات کمیسیون قضایی (جلسه ۲۰۷)

سوالات کمیسیون قضایی (جلسه ۲۰۷)

کمیسیون ۲۰۷ ماهانه قضایی با حضور دکتر آشوری

 

دویست و هفتمین جلسه کمیسیون ماهانه بررسی امور حقوقی و قضایی استان روز چهارشنبه تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۶ ساعت ۸ صبح با طرح پرسش های زیر در محل مدیریت آموزش دادگستری کل استان تهران برگزار خواهد شد. ضمناً میهمان این ماه جناب آقای دکتر آشوری با موضوع «جایگاه جایگزین های تعقیب در سیاست کیفری ایران »

سوال ۵۵۹– با توجه به صدور آراء متهافت در محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران ؛ چنانچه در قرارداد داوری تصریح به قید «مرضی الطرفین» شده باشد ، در صورت عدم توافق طرفین به تعیین داور ، صلاحیت دادگاه صرفاً به تعیین داور است یا با زوال شرط داوری رسیدگی ماهوی به اصل دعوا در صلاحیت دادگاه است ؟

سوال ۵۶۰- در جرم فروش مال غیر، در صورتی که ارزش مال فروخته شده در زمان فروش با ارزش آن در زمان طرح دعوای کیفری و نیز با ثمن معامله مندرج در قرارداد فروش متفاوت باشد ، ملاک برای تعیین جزای نقدی و سایر احکام مرتبط کدام یک از ارزش های فوق است ؟

کد: ۱۳۹۱۰۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.