مرور رده

دانستنی های حقوقی

دانستنی های حقوقی به زبان ساده برای عموم مردم

امتیازات اجمالی قانون پیش فروش آپارتمان کدام است؟

رابطه‌ای که بین پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده برقرار می‌شود، معمولاً با انعقاد قراردادی با عنوان «پیش‌فروش» است، که در تحلیل ماهیت این قرارداد و بر اساس ماده ده قانون مدنی می‌توان آن را با نام "قرارداد‌های خصوصی" مطرح کرد، زیرا در ماده سه این…

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین و مجازات آن

به این مثال‌ها توجه نمایید؛ ۱. علی به تعداد زیادی از شرکای کاری خود بدهکار است. به علت اختلافات پیش ‌آمده و دعوا‌های شکل‌گرفته، علی نمی‌خواهد حتی یک ریال از اموالش به طلبکارانش داده شود، به همین دلیل به این فکر می‌افتد که اموال خود را وقف…

نکات کاربردیِ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی

حکمی که مراجع قضایی علیه یک شخص صادر می‌کنند، می‌تواند درخصوص موضوعات مالی یا غیرمالی باشد. محکومیت‌های مالی و نحوه‌ی اجرای این محکومیت‌ها، یکی از موضوعات بسیار پرکاربرد حقوقی است که اشخاص در مرحله‌ی اجرای حکم با آن مواجه می‌شوند. شاید…

نکات کاربردیِ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی

حکمی که مراجع قضایی علیه یک شخص صادر می‌کنند، می‌تواند درخصوص موضوعات مالی یا غیرمالی باشد. محکومیت‌های مالی و نحوه‌ی اجرای این محکومیت‌ها، یکی از موضوعات بسیار پرکاربرد حقوقی است که اشخاص در مرحله‌ی اجرای حکم با آن مواجه می‌شوند. شاید…

نکات کاربردیِ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی

حکمی که مراجع قضایی علیه یک شخص صادر می‌کنند، می‌تواند درخصوص موضوعات مالی یا غیرمالی باشد. محکومیت‌های مالی و نحوه‌ی اجرای این محکومیت‌ها، یکی از موضوعات بسیار پرکاربرد حقوقی است که اشخاص در مرحله‌ی اجرای حکم با آن مواجه می‌شوند. شاید…

جایگاه داوری در داد و ستد‌های روزانه چگونه است؟

صرف نظر از اینکه پدیده حکمیت یا به تعبیر عرف ریش سفیدی، ریشه در فرهنگ بومی و اجتماعی ما دارد، مهم‌ترین دلیل توصیه به این امر، این است که با حصول شرایط موصوف، امروزه حل و فصل اختلافات از طریق دخالت و اظهار عقیده و نظر فردی مورد وثوق و در عین…

جایگاه داوری در داد و ستد‌های روزانه چگونه است؟

صرف نظر از اینکه پدیده حکمیت یا به تعبیر عرف ریش سفیدی، ریشه در فرهنگ بومی و اجتماعی ما دارد، مهم‌ترین دلیل توصیه به این امر، این است که با حصول شرایط موصوف، امروزه حل و فصل اختلافات از طریق دخالت و اظهار عقیده و نظر فردی مورد وثوق و در عین…

آشنایی با الزامات محاکم در خصوص بازداشت موقت متهم

یکی از قواعد خاص حاکم بر بازداشت موقت که در اسناد بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته، محدود بودن مدت بازداشت موقت است. محدود کردن مدت بازداشت یکی از ابزار‌های مهم نظارت و کنترل قضایی بازداشت موقت است. سازوکار تمدید مدت بازداشت موقت که در…

آشنایی با شرایط اشتغال زنان در قانون کار ایران

زنان همواره به عنوان نیمی از اعضای جامعه، تأثیرپذیر از همه پدیده‌های اجتماعی بوده‌اند و بهره‌گیری از نیروی کار آنان از دیرباز در جوامع بشری معمول بوده است. در کشور ما زنان جامعه امروزی با دیدگاه‌های نشأت‌گرفته از قانون اساسی و نیز همگام با…

آشنایی با قرار وثیقه در قانون

زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چه با شکایت شاکی خصوصی و چه در دعوای عمومی، که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود، لازم است در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شود، مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است؛ این…