کتاب‌هایی درباره ملاصدرا

۱٫ آشتیانی، جلال‌الدین، شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا، تهران: نهضت زنان مسلمان، ۱۳۶۰٫

 ۲٫ آل‌یاسین، جعفر، صدرالدین شیرازی مجدد الفلسفه الاسلامیه، بغداد: مطبعه معارف، ۱۳۷۵٫

 ۳٫ اکبریان، رضا، حکمت متعالیه و تفکر فلسفی معاصر، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۶٫

 ۴٫ امید، مسعود، سه فیلسوف مسلمان: شیخ اشراق، ملاصدرا، علامه طباطبایی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۴٫

 ۵٫ باقری خرمدشتی، ناهید، کتابشناسی جامع ملاصدرا، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۷۸٫

 ۶٫ تربتی، محمدجواد، صدرالدین شیرازی و اصول افکار فلسفی او، تبریز: ۱۳۱۲٫

 ۷٫ حقیقت، عبدالرفیع، ملاصدرای شیرازی در تاریخ علوم و فلسفه ایرانی از جاماسک حکیم تا حکیم سبزواری، تهران: بی‌نا.

 ۸٫ حلبی، علی‌اصغر، صدرای شیرازی در تاریخ فلسفه در ایران و جهان اسلامی، تهران: اساطیر، ۱۳۷۳٫

 ۹٫ خامنه‌ای، سید محمد، حکمت متعالیه و ملاصدرا، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۳٫

 ۱۰٫ خامنه‌ای، سید محمد، ملاصدرا، هرمنوتیک و فهم الهی، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۵٫

 ۱۱٫ خامنه‌ای، سید محمد، ملاصدرا؛ زندگی، شخصیت و مکتب صدرالمتألهین، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۷۹٫

 ۱۲٫ خواجوی، محمد، لوامع العارفین فی احوال صدرالمتألهین، پژوهشی پیرامون احوال و افکار و آثار و آراء ملاصدرا/ به انضمام رساله‌ای در اصول و تطور فلسفه، تهران: مولی، ۱۳۶۶٫

 ۱۳٫ دانا سرشت، اکبر، افکار سهروردی و ملاصدرا یا خلاصه‌ای از حکمت الاشراق و اسفار، تهران: ابن‌سینا، ۱۳۲۴٫

 ۱۴٫ راشد، حسینعلی، دو فیلسوف شرق و غرب (صدرالمتألهین و انیشتین)، تهران: انتشارات فراهانی، ۱۳۴۷٫

 ۱۵٫ زمانیان، محمدتقی، سیری در افکار ملاصدرا، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۵۴٫

۱۶٫ زنجانی، ابوعبدالله، الفیلسوف الکبیر صدرالدین شیرازی، تهران: صدر، ۱۳۴۸٫

 ۱۷٫ سبحانی تبریزی، جعفر، هستی‌شناسی در مکتب صدرالمتألهین، قم: دارالتبلیغ اسلامی، ۱۳۵۹٫

 ۱۸٫ سجادی، جعفر، حرکت از دیدگاه ملاصدرا در سیر عرفان و فلسفه در اسلام، تهران: موسسه مطالعات تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۷٫

 ۱۹٫ سجادی، جعفر، مصطلحات فلسفی صدرالدین شیرازی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۰٫

 ۲۰٫ صفوی، سلمان، مقایسه آراء ارسطو و صدرالمتألهین پیرامون خدا (واجب‌الوجود)، تهران: سلمان صفوی، ۱۳۷۱٫

 ۲۱٫ علوی، هادی، نظریه الحرکه الجوهریه عندالشیرازی، بیروت: دارالطلیعه، ۱۹۸۳٫

 ۲۲٫ کرامتی، محمدتقی، تأثیر مبانی فلسفی در تفسیر صدرالمتألهین، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۵٫

 ۲۳٫ کربن، هانری، مقدمه بر المشاعر صدرالمتألهین شیرازی، ترجمه و پیشگفتار کریم مجتهدی، به ضمیمه متن فارسی المشاعر بدیع‌الملک میرزا عماد الدوله، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۱٫

 ۲۴٫ مشکوه الدینی، عبدالمحسن، تأثیر و مبادی آن یا کلیات فلسفه طبیعی صدرالدین شیرازی ملاصدرا، تهران: ابن‌سینا، ۱۳۴۷٫

 ۲۵٫ مشکوه الدینی، عبدالحسین، نظری به فلسفه صدرالدین شیرازی «ملاصدرا»، تهران: آگاه، ۱۳۶۱٫

 ۲۶٫ میری، سید محسن و محمدجعفر علمی، فهرست موضوعی اسفار، تهران: حکمت، ۱۳۷۴٫

 ۲۷٫ ندری ابیانه، فرشته، تأثیرات ابن‌عربی بر حکمت متعالیه، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۶٫

 ۲۸٫ نصیری، علی، مکتب تفسیری صدرالمتألهین، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۶٫

 ۲۹٫ هانری، کربن و جمعی از خاورشناسان، صدرالدین شیرازی معروف به ملاصدرا یا صدرالمتألهین: فیلسوف و متفکر اسلامی، ترجمه و اقتباس ذبیح‌الله منصوری، تهران: جاویدان، ۱۳۷۲٫

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.